Klub Karate Kyokushin "Chikara"

Rekrutacja

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA. Wypełnia rodzic/opiekun kandydata. Przesłanie formularza oznacza zapoznanie się z treścią oświadczeń i regulaminów oraz ich akceptację. Oświadczenia i regulaminy dostępne są pod linkiem poniżej. Otrzymają je Państwo również emailem

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych